Kemik arttırma cerrahisi; kemik hacmi ve yoğunluğunun yetersiz olduğu durumlarda, kişilere uygulanan bir tedavi şeklidir. Tedavi yönteminin temel amacı; kemiğin yüksekliğini ve de kalınlığını arttırarak, implant yerleştirebilmektir.

Genellikle, diş hekimliğinde ve implant tedavilerinde, bu operasyonlara sıkça başvurulur. İmplant yerleştirilmesi için gereken kemik hacminin yetersiz kaldığı durumlarda, tedavinin sürekliliği için; kemik arttırma uygulanmaktadır.

Kemik arttırma; uzun süreli dişsizliğe veya yapısal kemik eksikliklerine maruz kalmış kişilerde, sıklıkla uygulanmaktadır. Bu durumlara bağlı olarak, implant yapılacak bölgeye çene kemiğinin; diğer bölgelerinden kemik alınarak nakledilmesi işlemidir. Eğer kemik nakledilmesi mümkün değilse sığır, at vb. hayvanlardan ya da kadavra bağışçılarından elde edilen hazır biyomedikal kemik greftleri uygulanarak da kemik arttırımı sağlanabilir.

Gelişen tedavi yöntemleriyle aynı seansta, implantlar ağız içine yerleştirilebilir. Klasik implant uygulamalarından bir diğer farkı, implantların kemiğe kaynaması için bekleme süresinin farklı olmasıdır. Kemik hacminin yoğunluğuna bağlı olarak, bekleme süresi 4 ila 6 aylık bir zaman dilimidir.

Sinüs Lifting

Üst çene kemiğinin Sinüs ile komşu olduğu bölgelerde implant uygulamaları için yetersiz kemik mevcutsa, sinüs lifting işlemi uygulanır. Greft adı verilen, kemik tozu ve membran gibi biyomateryaller kullanılır. Sinüs lifting kısaca, sinüs zarının yukarı kaldırılması işlemidir. Bu sayede, dikey boyutta  daha uzun çene kemiği sağlanır ve de implant yerleştirilir.

Sinüs Lifting Operasyonunun Uygulanması

Azı dişlerimizin yakınında sinüs, anatomik boşluklar yer almaktadır. Azı dişlerimizin yakınındaki bu boşlukların görevi ise; ses oluşumu ile kafa ağırlığının azalmasını sağlamaktır. Sinüs boşluklarının aşağıya doğru sarkması neticesinde, kemik hacminde birtakım kayıplar oluşmaktadır. Kayıplar, her ne kadar doğal bir süreç olarak görülse de; implant için, sorun teşkil etmektedir.

Azı dişi çekilen hastaların yıllarca implant tedavisinin gerçekleştirilmemesi nedeniyle, kemikte çok ciddi şekilde erimeler gözlemlenir. Kemik hacmi, gitgide ciddi biçimde azalır. Dişlerin alınmasından sonra, sinüs boşlukları aşağıya doğru sarkarak; kemiğin en tepe noktasına kadar uzanmaktadır.

Bu durumda, uygun ölçülerde diş implantını konumlandırabilmek için; yeterli kemik yüksekliklerinin oluşmadığı görülür. Bu tür vakalarda, özellikle açık sinüs lifting ameliyatı yapılarak; konumunu kaybetmiş olan sinüs ortadan kaldırılır.

Sinüs greftleme işlemi, aşağı sarkmış olan sinüs boşluklarının doldurulması neticesinde; yeni kemik oluşumu oluşumu sağlanmakta ve implant uygulanabilmektedir. Bu işlem, kemik içine yerleşmesi gereken implantın boyu ile genişliği için yeterli hacmin yaratılmasını sağlamaktadır.

Çene kemiği yüksekliğinin tamamen (2mm’den az ) azaldığı durumlarda, sinüslerin sarktığı bölgelere diş impantının yerleştirilmesi imkansız olur. Bu uygulama için, açık sinüs liftingyapılır fakat 6 ay zaman diliminden sonra, implantların yerleştirilmesi gerekir.

Kemik Tozu Kimlere ve Nasıl Uygulanır?

Kemik tozu diye tabir edilen, kemik greftleri çeşitli biçimlerde elde edilir. İnsan kaynaklı, hayvan kaynaklı veya sentetik üretilebilen greftler; küçük partiküllü toz şeklinde yahut blok şeklindedir.

Kemik greftleri, dentalimplantların yapılacağı bölgede yetersiz kemik varlığı durumunda; ilgili hastaya uygulanır. Diş çekimiyle aynı seansta implant yapılması istenilen durumlarda, implant öncesi sinüs tabanı yükseltme operasyonlarında uygulanır. Bazen, kronik iltihaplar yapıp; uzun süre ağızda kalarak kemiğin erimesine sebep olan dişlerin çekildikten sonra kemik arttırımını sağlamak için kullanılır.

Yapısında içerdiği hücreleri, kemik oluşumu ile büyümesinde gerekli maddeleri sayesinde; bölgenin daha hızlı iyileşmesini sağlar. Kemik tozu uygulanmasının ardından, kemik hacminin hızla artmasına yardımcı olur.

Sinüs Lifting Operasyonları Nasıl Gerçekleştirilir?

Kemik arttırma operasyonlarında; öncelikle, anestezi uygulanır. Daha sonra diş etinde kesi yapılır ve de diş eti flebi ortadan kaldırılır. Kemikte sinüsün yan duvarı olan sinüste, uygun biçimde kemik penceresi aralanır. Pencere aralandıktan sonra ise, sinüs mambran zarı yırtılmadan önce hassas olarak esnetilir. Ardından, bu membran zarı yukarı doğru kaldırılır.

Çok ince yapıda olan sinüs zarı, yırtılmalara maruz kalabilmektedir. Bu tür istenmeyen bir durumla karşılaşılmaması için de, boşluğa kemik tozu yerleştirilmektedir. Yerleştirilecek kemik tozu, 6 ay içerisinde kemiğe dönüşmektedir.

Yumuşak dokular, dikişlerle kapatılarak; kalan kemikte sinüs lifting operasyonu için, bölgede kemik yüksekliği ölçülür. 4-5 mm’den büyük olan kemik yüksekliği için aynı seansta implant uygulaması da yapılmaktadır.

Cerrahi uygulamalar için tercih edilecek diş hekiminin; alanında uzman, tecrübeli, pratik ve dikkatli olması önemlidir. Uzman diş hekiminin (çene cerrahisi uzmanı) çok iyi bir görüş sağlaması ve de rahat bir şekilde çalışma sahasına sahip olması gereklidir.

Bursa Vizyon Dİş Kliniği